Theo nhà chức trách ngành cao su Thái Lan, sản lượng cao su mủ tờ khô của nước này trong năm 2018 dự báo đạt 4,8 triệu tấn, tăng 8% so với năm 2017. Xuất khẩu cao su Thái Lan dự báo tăng nhẹ lên 4,17 triệu tấn trong năm 2018, so với mức 4,09 triệu tấn trong năm 2017.

Mặt trái của việc mở rộng các đồn điền cao su tại Đông Nam ÁTuy nhiên, lượng xuất khẩu cao su thực tế có thể thấp hơn dự báo trên do mục tiêu gần đây của chính phủ là tăng tiêu dùng cao su nội địa thêm 200.000 tấn khi khuyến khích các cơ quan chính phủ tăng tiêu dùng cao su, như cho các dự án cơ sở hạ tầng và đường sá.

Chính phủ Thái Lan hồi tháng 12/2017 cho biết mục tiêu thúc đẩy tiêu dùng cao su nội địa lên 1 triệu tấn hàng năm để ngăn tình trạng dư cung. Tháng 12/2017, Hội đồng Cao su Ba bên (ITRC) – bao gồm Thái Lan, Indonesia và Malaysia – đã đồng thuận giảm xuất khẩu 350.000 tấn cao su cho đến cuối tháng 3/2018 để bình ổn giá cao su toàn cầu.

Theo Reuters