English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
Giá cao su tại Thái Lan ngày 4/4/2017

 

Official Noon Price  RRIT.RAOT

Baht / kg

Type / Grade F.O.B Price ( Baht/KG .)
May-17 Jun-17
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
Ribbed Smoked Sheet RSS 1 81.05 80.8 81.25 81
RSS 2 80.45 80.2 80.65 80.4
RSS 3 79.9 79.65 80.1 79.85
RSS 4 79.6 79.35 79.8 79.55
RSS 5 79.15 78.9 79.35 79.1
Standard Thai Rubber STR5L 75.3 75.05 75.5 75.25
STR20 67.5 67.25 67.7 67.45
Concentrated Latex* 54 53.75 54.2 53.95

Remark : Concentrated Latex Quote In Bulk

Central Rubber Market Auction Price

Unsmoked Sheet

Rubber Market Price ( Baht/KG .) Cup Lump Field
Unsmoked Unsmoked Sheet Unsmoked Sheet Unsmoked Sheet Unsmoked Sheet Latex
3-5% Moisture 5-7% Moisture 7-10% Moisture 10-15% Moisture  
Songkhla 68.88 68.68 68.11
Suratthani 69.45 69.25 68.45
NakornSrithammarat 68.88 68.4 68.11
Yala 65.49 65.49 65.49 62.89 53.09
Burirum
Nongkhai

 Ribbed Smoked Sheet

Rubber Market Price ( Baht/KG .)
RSS 1-3 RSS 4 RSS 5 RSS Bubble RSS Culting
Songkhla 72.79 72.33 72.31 72.3 59.66
Suratthani 72.79
NakornSrithammarat 72.75 72.33 72.31 72.3 61.19
Yala
Burirum
Nongkhai

TIN TỔNG HỢP

Đóng
TIN TỨC
TIN THỊ TRƯỜNG

 
(nguồn từ Eximbank)
LIÊN KẾT WEBSITE

Chi Nhánh
LƯỢT TRUY CẬP